Strâng Cuvântul... - cutiuța cu versete
       
  Un ajutor pentru memorarea sistematică a versetelor din Scripturi
 
     
 

O colecție de versete biblice, grupate pe teme, scrise pe cartonașe, astfel încât să poată fi purtate și citite cu ușurință, un ajutor deosebit pentru toși cei care doresc să memoreze cât mai multe versete din Sfânta Scriptură!

Este o resursă excelentă pentru grupurile mici de studiu biblic, pentru școli biblice, pentru activitățile de educație biblică, tabere sau școli biblice de vacanță. Dincolo de a fi o unealtă utilă, aceste cutiuțe cu versete, cu un design elegant al cartonașelor și al plicurilor, pot fi cadouri ideale sau premii deosebite pentru tabere, concursuri sau școli!

 

 
 

42 cartonașe 75x50, carton 270 gr/mp, laminat, policromie, 3 plicuri material plastic transparent, etichetă autocolant, cutie carton 95x60x16 mm., policromie

 

 

Aici puteți face download gratuit la o coală cu 12 dintre aceste versete!

Strâng Cuvântul... - volumul 1

O colecție de 42 de cartonașe care au imprimate pe ele versete din Biblie, grupate pe trei subiecte importante: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.

 

Dumnezeu Tatăl

Psalmii 68:5, Psalmii 89:26, Isaia 63:16, Isaia 64:8, Matei 5:45, Matei 23:9, Luca 11:2, Luca 12:32, Ioan 4:23, 2 Corinteni 1:3, Efeseni 5:20, Filipeni 4:20, Iacov 1:27, 1 Ioan 3:1

 

Dumnezeu Fiul

Matei 11:27, Matei 17:5, Matei 27:54, Marcu 1:1, Luca 1:32, Luca 1:35, Luca 22:70, Ioan 1:18, Ioan 1:49, Ioan 3:16, Ioan 3:36, Ioan 5:19, Ioan 5:25, Ioan 5:22-23

 

Dumnezeu Duhul Sfânt

Psalmii 51:11, Isaia 61:1, Ioel 2:28-29, Matei 3:11, Ioan 14:26, Faptele Apostolilor 1:8, Faptele Apostolilor 2:38, Faptele Apostolilor 5:32, Romani 5:5, Romani 14:17, 1 Corinteni 6:19, Efeseni 1:13, Efeseni 4:30, Tit 3:5

Doriți să comandați? Click aici

 
     
 
 
     
 

41 cartonașe 75x50, carton 270 gr/mp, laminat, policromie, 3 plicuri material plastic transparent, etichetă autocolant, cutie carton 95x60x16 mm., policromie

 

 

Aici puteți face download gratuit la o coală cu 12 dintre aceste versete!

Strâng Cuvântul... - volumul 2

O colecție de 41 de cartonașe care au imprimate pe ele versete din Biblie, grupate pe trei subiecte importante: Cuvântul lui Dumnezeu, Păcatul, Mântuirea.

 

Cuvântul lui Dumnezeu

2 Samuel 22:31, Psalmii 119:89, Psalmii 119:105, Proverbele 13:13, Isaia 55:1, Ieremia 23:29, Ioan 1:1, Ioan 1:14, Romani 10:17, Efeseni 6:17, 1 Tesaloniceni 2:13, Evrei 4:12, Evrei 11:3, 1 Ioan 2:5

 

Păcatul

Genesa 4:7, Psalmul 51:3, Proverbe 14:34, Isaia 59:12, Ioan 16:8, Romani 3:23, Romani 5:12, Romani 6:12, Romani 8:3, 1 Corinteni 15:56, Evrei 12:1, Iacov 1:15, 1 Ioan 3:4, 1 Petru 4:1

 

Mântuirea

Psalmii 40:16, Psalmii 51:12, Isaia 56:1, Osea 10:12, Marcu 16:16, Luca 19:10, Ioan 10:9, Faptele Apostolilor 4:12, Romani 10:9, Efeseni 2:8, 1 Timotei 1:15, Evrei 5:9, Apocalipsa 19:1

Doriți să comandați? Click aici!

 
     
 
New Hope International | Știri - Noutăți | Sondaje | Web creştin românesc |